ENTREGA MEDALLA XAVIER VILLAURRUTIA A TITO VASCONCELOS

tito

Entrega de la medalla Xavier Villaurrutíal al director y actor Tito Vasconcelos. MNT 2017. Reportera Clara Martínez.

 

      tito vasconcelos